JEUGD_banner

Aansluitingsprocedure

De aansluitingen verlopen volgens een vast patroon waarbij de kandidaat speler eerst een "Inlichtingenformulier" invult. Een "Inlichtingenformulier" is geenszins beslissend over een aansluiting. Het is pas na het vervullen van de nodige formaliteiten dat de kandidaat speler kan beschouwd worden als aangesloten. Het indienen van een "Inlichtingenformulier" staat dus niet gelijk aan een aansluiting.

Er zijn verschillende inlichtingenformulieren voor spelers (opgedeeld per leeftijd) en niet-spelers:

Klik hier voor een Inlichtingenformulier spelers jonger dan 18.
Klik hier voor een Inlichtingenformulier 18+.
Klik hier voor een Inlichtingenformulier voor niet-spelers.
Klik hier voor een Spelerscurriculum.

De aanvragen worden per leeftijdsreeks opgenomen in een wachtlijst, in volgorde van de datum van aanvraag.

Na het invullen van het inlichtingenformulier dient de speler zelf contact op te nemen met het aansluitingenteam om zijn aanvraag verder te behandelen. Er wordt dan nagegaan of er nog plaats vrij is en zo ja in welke ploeg.

Indien er tot een aansluiting wordt overgegaan dient de speler langs te komen om de nodige papieren in te vullen en te ondertekenen. Hiervoor zijn een aantal inschrijfmomenten voorzien (telkens tussen 18h-20h), maar maak steeds een afspraak vooraf om er zeker van te zijn dat er iemand aanwezig is!

Leuven Bears traint op meerdere locaties in en rond het Leuvense en heeft diverse ploegen per leeftijdsreeks:

  • competitief basket (BVL)
  • recreatief basket (BB4Fun)
  • rolstoelbasket (Parantee en BVL)

Competitiebasket (BVL)

Voor seizoen 2018-2019 gelden de volgende reeksen, volgens geboortejaar:

2013-2012 U7 (Future Bears)
2011 U8 (Premicroben)
2010-2009 U10 (Microben)
2008-2007 U12 (Benjamins)
2006-2005 U14 (Pupillen)
2004-2003 U16 (Miniemen)
2002-2001 U18 (Cadetten)
2000-1999-1998 U21 (Juniors)
1997 en ouder Seniors
Leeftijd +35j Veteranen

Bij reeksen pupillen en hoger worden kandidaat-spelers zonder ervaring en spelers die gestopt zijn en terug wensen aan te sluiten steeds ingedeeld in de BB4Fun-reeksen. Het seizoen nadien kan, indien gewenst en er plaats is, overgestapt worden naar een competitieploeg. De beslissing hierover wordt steeds door de jeugdcoördinatoren genomen.

Voor mutaties (spelers die zijn aangesloten bij een andere club) beslist de sportieve staf op basis van het inlichtingenformulier en spelerscurriculum of de kandidaat-speler al dan niet wordt uitgenodigd voor een test-training. Het resultaat van die training is bepalend voor het aanvaarden of weigeren van de aansluiting. Mutaties dienen gedaan te worden conform de reglementering BVL en moeten verplicht vallen tussen 1 en 31 mei (poststempel telt).

Recreatief basket (BB4Fun)

Naast "competitie" bestaat de mogelijkheid aan te sluiten binnen het BB4Fun (BasketBall For Fun) concept. Hierbij wordt uiteraard wekelijks getraind maar is het aantal wedstrijden beperkt en worden deze gespeeld in het kader van vriendschappelijke Jeugdontmoetingen met clubs die binnen hetzelfde concept werken.

BB4Fun wordt aangeboden voor spelers >14 jaar (miniemen, cadetten en juniors/seniors).

Mutaties zijn hier niet van toepassing.

Rolstoelbasket (Parantee en BVL)

Het is voor de meeste leeftijden mogelijk om aan te sluiten voor rolstoelbasket. We bieden zowel jeugdrolstoelbasket aan als volwassenenbasket op topniveau.

Aansluitingen gebeuren via Parantee en BVL (competitie)

2013-2000 Junior Bears on Wheels - JBOW (leeftijd is niet de enige bepalende factor !)
1999-1981 Instroom en Reva (beginnende rolstoelbasketters in de algemeenheid)
1999 - xxxx - LBOW Recreatief, Landelijke tornooicompetitie en Nationaal (Reguliere competitie) niveau

Wat mutaties betreft dient vrijgave gevraagd te worden conform de reglementering Parantee en moet deze verplicht vallen voor 30 juni (poststempel telt).