LB_clubinfo_banner

Met het aantreden van de nieuwe voorzitter, werd er ook een Adviesraad opgericht. De Adviesraad is een extern klankbord en zal erover waken dat er aandacht wordt besteed aan de langetermijnvisie van de club. Bovendien zal de Adviesraad de transparantie en de continuïteit van de beslissingen binnen Stella Artois Leuven Bears bevorderen. Daarnaast werd ook een sportief comité opgericht dat moet zorgen voor de sportieve invulling van onze missie, visie en waarden.

Ook de bestaande cellenstructuur werd geoptimaliseerd. We hebben vier departementen gecreëerd waarvan de verantwoordelijken het Uitvoerend Comité vormen. Financiën, Boekhouding en Personeelsadministratie; Marketing, Sales en Communicatie; Jeugdcel en Logistiek en het Sportief Comite.

structuur